بـه تـــــو می اندیـــــــشم

مینویسم از عشق برای او که همیشه تنها مخاطب خاص دلنوشته های منه!!

غرور

                        چه پـــــر جـــــرأت و مغـــرور مـی شــود در بـرابــرت 


   .... کســـی که مـــی فهمــــــد


   از تـــــــه دل دوسـتــــش داری .... !                                                          

چــقــدر مــتــفــاوتـــنــد آدمــهــا


عــشــق... بــرای یــکــی دلــگــرمــی


          و بــرای دیــگــری ســرگــرمــی


             وبرای یکی مث من هم دلتنگی


           

                    

تنها یک "خداحافظی"بی دلیل،


دل تمام "سلام"هایم را شکست...

                                                                   

                               برچسب‌ها: غرور
[ یکشنبه بیست و سوم تیر 1392 ] [ 23:30 ] [ تنها ] [ ]